top of page

וטרינריות בשכונה במדיה...

חורף חם 1.jpg

מבצע חורף חם 

צה"ל נלחם גם למען הכלבים!

שמיכות המוחזרות לבסיסי הציוד ואשר אינן משמשות יותר את חיילינו כן יכולות להיות מצרך יקר ערך ואף חיוני לבעלי החיים בעמותות.

בכל שנה נרתמים הוטרינרים הצבאיים של פיקוד המרכז לאיסוף שמיכות צבאיות לטובת בעלי החיים השוהים בעמותות השונות.

לקראת החורף מגיעים הוטרינרים למרכזי האספקה, מעמיסים משאיות שלמות בשמיכות ומפזרים אותן בעמותות השונות המבקשות להצטייד ולשפר את תנאי בעלי החיים לקראת החורף.

חורף חם 2022.webp
bottom of page