top of page
הכנה לטיסה.jpg

הכנה לטיסה 

הטסת חיית מחמד לחו"ל הינו תהליך המצריך הכנה מקדימה ובירור מקיף של הדרישות בהתאם למדינת היעד וסוג בעל החיים. מומלץ להתחיל בתהליך לפחות 4 חודשים מראש על מנת להגיע ליום הטיסה עם כל המסמכים והבדיקות הנדרשות.אנו מספקים ליווי ושירות מלא ללקוחותינו כולל ביצוע הבדיקות והחיסונים הנדרשים על פי דרישות מדינת היעד, הכנת מסמכים והגשת בקשה לתעודת בריאות למול משרד החקלאות, והכנת חיית המחמד לטיסה עצמה לרבות התאמת כלוב הטיסה ומתן הרגעה תרופתית ככל שתידרש.נספק ללקוחותינו ייעוץ וטרינרי והכנה לטיסה עד להגעתכם למדינת היעד עם זמינות מלאה ומענה לכל שאלה.

bottom of page